Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömbergin teollisuus- ja asuinalue, Vaasa. Korkeajännitelaboratorio Strömbergin teollisuusalueella Vaasassa. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007