Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nurmon kirkonseutu, Seinäjoki. Nurmon kirkko ja tapuli. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007