Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä, Rovaniemi. Rovaniemen paloasema. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007