Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Myllymäen rautatieasema ja asemanseudun kauppa- ja liikerakennukset, Ähtäri. Kauppa- ja liikerakennukset Myllymäen asemanseudun raitin varrella. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006