Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema, Isojoki. Isojoen kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006