Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaisema, Lohja. Karjalohjan kirkonkylä. Kuva: MV/RHO 125790:27 Hannu Vallas 2007