Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä, Rovaniemi. Kauppalantalo Rovaniemen keskustassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008