Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömforsin ruukkiyhdyskunta, Loviisa. Strömforsin ruukinkirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008