Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nyynäisten kartanomaisema, Masku. Nyynäisten kartanon viljelymaisemaa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007