Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä, Rovaniemi. Ferdinand Salokankaan oma asuin- ja ateljeetalo. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008