Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hospits Betel -hotelli ja Atriumin talo, Turku. Hospits Betelin kortteli Kristiinankadun päätteenä. Kuva: MV/RHO 125876:2 Timo-Pekka Heima 2008