Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaartin kasarmi, Helsinki. Kaartin kasarmi, pääfasadi Kasarmitorille. Kuva: MV/RHO 125982:4 Timo-Pekka Heima 2009