Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö, Kemi. Kemin kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008