Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kotalahden kaivosyhdyskunta, Leppävirta. Kotalahden kaivostornit kaakosta. Kuva: MV/RHO Marianne Rautiainen 1996