Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäristöineen, Petäjävesi. Petäjäveden vanhan kirkon interiööriä. Kuva: MV/RHO Soile Tirilä 2001