Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sallan kirkko, Salla. Alttari Kuva: MV/RHO Martti Jokinen