Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Äyhkyrin talonpoikaistila, Juuka. Luhtiaitan pilarit. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2016