Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tapiola, Espoo. Espoon kulttuurikeskus. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Juppiter9 2017