Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Harjun maatalousoppilaitos, Virolahti. Harjun oppilaitoksen pää- ja luokkarakennus. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0Janiwiki0 2018