Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kullan kartanomaisema, Loviisa. Kullan kartanon talousrakennuksia. Kuva: KY127_6 Maija Matikka 2015