Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Parainen Varsinais-Suomi

Seilin hospitaali

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Seilin hospitaali
Kuvaus
Seilin saarella on liki 350-vuotinen, maamme sairaanhoitolaitoksen kehitysvaiheisiin kiinteästi liittyvä historia. Hospitaalirakennus on Suomen vanhimpia säilyneitä sairaalarakennuksia.

Seilin 1600-luvulla perustetun hospitaalisaaren kokonaisuus muodostuu sairaalan rakennuksista, sairaalan maatilan rakennuksista sekä sairaalan kirkosta hautausmaineen ja pappiloineen.

Sairaalan ja sen maatilan, Fogdebyn, rakennuskannasta on jäljellä valtaosa. Kivestä rakennettua sairaala lukuun ottamatta rakennukset ovat enimmäkseen puisia ja peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Kivisistä sairaalarakennuksista vanhin on nk. porttirakennus, joka on rakennettu 1803. Saarella harjoitetun maanviljelyksen, karjanhoidon ja kalastuksen jäljet ovat vielä havaittavissa sekä rakennuskannassa että entistä sairaalakompleksia ympäröivässä kulttuurimaisemassa, jota leimaavat vanhat puutarhat, peltoaukeat ja niityt.

Sairaalan päärakennus on useamman rakennusvaiheen tulosta: vanhin on itäsiiven eteläosan keittiö 1800-luvun alkuvuosilta. Keskiosa on rakennettu 1840- ja 1850-lukujen vaihteessa Turun kaupunginarkkitehti P.J. Gylichin suunnitelmien mukaan, samoin ilmeisesti länsisiipi. Rakennuksia yhdistävät korkeammat siipiosat on rakennettu arkkitehti Jac. Ahrenbergin 1887 laatimin suunnitelmin. Saaristomeren tutkimuslaitoksen tarpeisiin tehty korjaus on valmistunut 1976.

Alueen muita rakennuksia ovat mm. pitkä puu- ja vaunuliiteri, lautarakenteinen aitta, entinen hiilivarasto, kivinen makasiini, asuinrakennus, entinen leipomo sekä entisen maatilan rakennusryhmä, korjauspaja, alkuaan puu- ja tiilirakenteinen talli, hirsinen viljamakasiini, entinen maitohuone ja renkitupa, joka on korjattu majoitustiloiksi 1981. Nk. Valkoinen talo, asuinrakennus, on sairaalan maatilan (Fogdebyn) klassistinen päärakennus. Se on muutettu kahdeksi asunnoksi 1981. Fyyri-niminen hirsinen kaksikerroksinen rakennus on suuniteltu alkuaan hospitaalin taloudenhoitajan ja päällysmiehen virkataloksi Intendentinkonttorissa 1826. Rakennuspiirustuksen ovat allekirjoittaneet C. L. Engel ja A.W. A(rppe). Rakennus on kunnostettu viimeksi 1987.

Saarella on ollut oma kirkko sairaalan perustamisesta lähtien, nykyinen puukirkko on peräisin 1730-luvulta. Sairastuneita varten kirkkoon tehty erityisjärjestely on harvinaislaatuinen kulttuurihistoriallinen dokumentti. Kirkkosalin länsipää on erotettu korkealla kaiteella spitaalihospitaalin potilaita varten. Suorakaiteen muotoisessa puukirkossa on runkohuonetta matalammat kylkiäiset, jotka avautuvat kirkkosaliin. Sisätilaa kattaa kaareva lautaholvi. Erillistä sakaristoa ei ole, vaan se on lautaseinällä erotettu pohjoispuolen kylkiäisessä. Kirkon sisätila on maalaamaton, hirsiseinät, penkit, lattia iän patinoimat, väriä antavat vain saarnastuoli ja vaatetettu alttari.

1600-luvun kirkonkellot ovat rannalla sijaitsevassa 1960 rakennetussa katoksellisessa pukkitapulissa. Seilin pappila on 1790-luvulta.

Säleaidan ympäröimä hautausmaa on kirkon pohjoispuolella. Siellä on sekä valkoiseksi maalattuja puuristejä että valuraudasta ja kivestä tehtyjä hautamuistomerkkejä. Spitaalisten hautausmaan kerrotaan olleen kirkon itäpuolella olevalla niityllä.

Seilin saarella toimii nykyään Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkimusasema. Tutkimusaseman kurssitilat ja laboratoriot ovat entisen sairaalan päärakennuksessa ja yhteensä 70 hengen majoitustilat hajallaan eri saaren eri rakennuksissa. Saarelle on 2003 valmistunut kolme kaksikerroksista, puista asuntolarakennusta.

Seilin hospitaali ja saari ovat osa valtakunnallisesti arvokasta Airisto - Seili -maisema-aluetta.
 
Historia
Seili oli jo keskiajalta lähtien Ruotsin kruunun hallinnassa oleva saari. Seilin (Själö) kylässä oli 1560-luvun maakirjan mukaan kolme taloa, jotka viljelivät kruunun maita. Myöhemmin tiloista muodostetun Fogdebyn tilan velvollisuuksiin lisättiin Seilin hospitaalin perustamisen jälkeen sairaalan omavaraisuudesta huolehtiminen ruoan ja eläinten rehun suhteen.

Sairaalayhdyskunta perustettiin kruunun omistamalle Seilin saarelle 1619, jolloin Kustaa II Adolfin käskykirjeessä määrättiin mm. Turussa hoidettavia spitaalisia varten rakennettavaksi hospitaali syrjäiselle saarelle Turun lähistölle. Leprasairauden hellitettyä Seilin hospitaalin rakennuksiin perustettiin 1785 mielisairaala, joka toimi saarella aina vuoteen 1962 saakka. Valtio luovutti 1964 Seilin hospitaalin Turun yliopistolle, joka perusti sinne Saaristomeren tutkimuslaitoksen.

Seilissä on ollut kirkko hospitaalin perustamisesta lähtien. Nykyinen kirkko rakennettiin huonokuntoisen tilalle kesällä 1733 ja sen rakennusmestarina oli talollinen Carl Jakobsson Merimaskun Killaisista. Kirkko on kunnostettu lukuisia kertoja, ikkunat on laajennettu ja varustettu vinoruudukkopuittein vuonna 1906 tehdyssä korjauksessa, jolloin kirkkoon tehtiin myös punaiseksi maalattu ulkovuoraus ja eteläoven yläpuolelle pieni ulkokatos.
 
Lisätietoa
Arthur Dahl, Ur Sjählö hospitals historia. Album I, utgiven av Nagu Ungdomsförening. 1915.

Matti Haltia, Seili. Helsingfors läkaretidning 1/1963.

Sigrid Nikula, Själö. Finlands kyrkor 7. Museiverket 1973.

Sakari Turunen ja Kalle Achté, Seilin hospitaali 1619-1962. Käytännön lääkäri 1/1976.

Seili. Menneisyydestä nykypäivään. 1986.

Seilin kirkon lähiympäristön maisemanhoidon toimenpideohjelma. Museovirasto, MA-arkkitehdit 1993.

Maarit Henttonen, "Suomen sairaaloista". Rakennusperintömme, Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Rakennustieto Oy 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kellotapuli; kirkko; pappila; sairaala, parantola; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  merialue;
 
Seilin hospitaali. Hannu Vallas 2005
Seilin hospitaali. Hannu Vallas 2005.
Seilin fyyri. Hanna Kronlöf
Seilin fyyri. Hanna Kronlöf .
Seilin hospitaalin päärakennus. Hanna Kronlöf
Seilin hospitaalin päärakennus. Hanna Kronlöf .
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009