Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vantaa Uusimaa

Jokiniemen koelaitos

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Jokiniemen koelaitos
Kuvaus
Jokiniemen koelaitos on edustava näyte valtiovallan perustamasta maatalouden edistämiseksi rakennetusta tutkimus- ja koelaitoksesta. Usealta vuosikymmeneltä periytyvä rakennettu ympäristö on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus.

Tikkurilan Ånäsin tilalle perustetun maanviljelystaloudellisen koelaitoksen rakennuskannan vanhin kerros muodostuu 1900-luvun alussa rakennetuista, jugendhenkisistä laboratoriorakennuksista, samanikäisistä punatiilisistä karjatalousrakennuksista. Alueen nuoremmat rakennukset ovat 1920-1960-luvuilla rakennettuja laitosrakennuksia ja henkilökunnan asuinrakennuksia.

Jokiniemen vanhimmat rakennukset on suunnitellut maanviljelyshallituksen arkkitehti H.Rh. Helin 1906 tutkimuskeskustoimintaa varten. Laitosrakennukset I ja II ovat 1909 valmistuneita kolmikerroksisia, rapattuja jugendrakennuksia. Laitosrakennus I:n pohjoispäädyssä on komea, pylväiden kannattaman katoksen suojaama sisäänkäynti, josta on voitu ajaa hevosella sisään koe- ja näyte-eriä. Laitosrakennus II on puolestaan rakennettu maanviljelys-kemiallisen ja fysikaalisen sekä entomologisen osaston käyttöön. Siihen on liittynyt kaakkoissivulla kasvihuone, joka on purettu. Pitkänurkkainen hirsistä rakennettu vilja-aitta on vuodelta 1908, vuotta myöhemmin on valmistunut henkilökunnan kellarin hirsirakenteinen maanpäällinen osa. Laitoksen karjapihassa Kuriirintien eteläpuolella ovat puurakenteiset tallimiehen asuinrakennus ja tilanhoitajan asuinrakennus sekä tiilirunkoiset navetta ja talli.

Maatalouden tutkimuskeskuksen laitosrakennuksen vuodelta 1938 on suunnitellut arkkitehti Jalmari Peltonen. Se sijaitsee vanhimpien laitosrakennusten itäpuolella. Talousrakennus on vuodelta 1950. Arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema laitosrakennus vuodelta 1964 on joen mutkassa, tutkimuslaitosalueen lounaisnurkassa.

Tikkurilantien pohjoispuolella on professorien ja assistenttien asuintaloja.
 
Historia
Maanviljelyshallitus (1892-1917) perusti tutkimusta ja koeviljelyä varten Jokiniemen maanviljelystaloudellisen koelaitoksen Helsingin maalaiskuntaan 1898. Koelaitos koostui alkujaan viidestä osastosta. Laitoksesta tuli maatalouden tutkimuskeskus (MTT) 1957. Maanviljely ja karjanhoito vaikeutuivat kasvavan kaupungin keskellä, joten laitos muutti Jokioisiin 1981. Sen jälkeen Jokiniemen laitosrakennukset ovat olleet metsäntutkimuslaitoksen ja karjapihan rakennukset rakennushallituksen hallinnassa.

Metsäntutkimuslaitos on rakennuttanut 1964 valmistuneeseen Osmo Siparin suunnittelemaan laitosrakennukseen uuden toimistosiiven sekä keskuslaboratorion. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) maatalouskemian osasto toimi arkkitehti Jalmari Peltonen suunnittelemassa 1938 valmistuneessa laitosrakennuksessa vuoteen 2006 saakka, jolloin se muutti Viikin kampukselle.
 
Lisätietoa
Gösta Grotenfelt, Lyhyt historiikki Suomen Maanviljelys-taloudellisen Koelaitoksen perustamisesta. Vuosikertomus 1911-1912. Helsinki 1914.

V. Lähdeoja, Maataloushallituksen 75-vuotistaival. Helsinki 1969.

Rakennuskulttuuri Vantaalla. Vantaan kaupunki, kuntasuunnitteluviraston julkaisu C 24:1981.

Amanda Eskola, Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-79. Vantaa 2002.

Mikko Bonsdorff, Kati Winterhalter, Arkkitehtitoimisto Okulus, Vantaan Jokiniemi, entinen Ånäsin Suomen maanviljelys-taloudellinen koelaitos. Vanhimman rakennuskannan rakennushistoriaselvitys, Senaatti-kiinteistöt, Helsinki 2014.
 
kohteeseen sisältyy:  muu hallintorakennus; navetta; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Jokiniemen opisto- ja laitosrakennuksia. Saara Vilhunen 2007
Jokiniemen opisto- ja laitosrakennuksia. Saara Vilhunen 2007.
Jokiniemen koelaitosta ympäröi avoin viljelymaisema. Saara Vilhunen 2007
Jokiniemen koelaitosta ympäröi avoin viljelymaisema. Saara Vilhunen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009