Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kaavi Pohjois-Savo

Telkkämäen kaskialue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Telkkämäen kaskialue
Kuvaus
Vehkalahden kylän Telkkämäki, valtakunnallinen kaskimuseo, edustaa pohjoissavolaista maaseudun kulttuurimaisemaa. Itä-Suomessa kauan yleinen kaskeaminen on jatkunut Telkkämäellä 1940-luvulle saakka.

Telkkämäen asutusta edustavat pienet tilat rikkonaisine viljelyksineen. Perinteisimpiä niistä ovat Telkkämäki ja Rietula, joiden rakennuskanta on pääosin vuosisadan vaihteesta. Telkkämäen talon hirsinen päärakennus on 1800- ja 1900-luvun taitteesta ja pihapiiri rakennuksineen on saanut nykyisen ilmeensä 1930-luvulla. Tiestö on rakennettu alueelle vasta 1960-luvulla.

Luonnonsuojelualueeksi rajattu Telkkämäki on arvokas myös kasvistonsa osalta. Metsälaitumet, kaskimetsät, ranta- ja tulvaniityt muodostavat monimuotoisen ja omaleimaisen perinneympäristön.
 
Historia
Telkkämäki-niminen palsta erotettiin 1870-luvulla Mustolanmäestä. Torppaa asutti Mustolanmäen poika Matti Mustonen. Tila itsenäistyi 1900. Metsähallitus osti Telkkämäen 1984, jonka jälkeen rakennukset ja pihapiiri entistettiin nähtävyyskohteeksi.

Telkkämäki rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 1989 ja se määriteltiin perinnemaisemaksi ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä.
 
Lisätietoa
Kaisa Kaunonen, Telkkämäen kaskitila 1800-luvun alusta 1930-luvulle. Helsingin yliopisto 1989.

Pasi Siistonen, Kaavin kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 212. Ympäristöministeriö 1998.
 
kohteeseen sisältyy:  talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Telkkämäkeä. Marja-Leena Ikkala 2014
Telkkämäkeä. Marja-Leena Ikkala 2014.
Telkkämäen ympäristöä hoidetaan laiduntamalla ja kaskeamalla. Marja-Leena Ikkala 2014
Telkkämäen ympäristöä hoidetaan laiduntamalla ja kaskeamalla. Marja-Leena Ikkala 2014.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009