Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Jyväskylä Keski-Suomi

Mankolan alue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Mankolan alue
Kuvaus
Mankolan sotilasvirkatalo, tyttöjen ammatillista koulutusta varten 1932 perustettu kotitalousoppilaitos ja Uusi Mankola, niiden rakennukset ja ympäröivä maanviljelysmaisema muodostavat monipuolisen kulttuurimaisema-alueen Tuomiojärven ja Palokkajärven välisellä kannaksella.

Maantien varrella oleva Mankolan sotilasvirkatalon punamullattu 1850-luvulla rakennettu asuinrakennus on Jyväskylän seudun vanhimpia säilyneitä rakennuksia. Mankolan sotilasvirkatalon oppilaitoshistoria alkaa 1930-luvulta alueelle perustetun emäntäkoulun ansiosta. 1940-luvun alussa kotitalousopistoksi muutettu oppilaitos jatkoi vuosikymmenen loppupuolella Keski-Suomen kotitalousopettajaopistona. Klassistishenkisen kolmekerroksisen koulurakennuksen lähiympäristö on istutettu puistoksi heti koulun valmistuttua. Samalta ajalta on myös klassisvaikutteisin tyyppipiirustuksin toteutettu Uusi Mankolan havaintotilan asuinrakennus ja kokkiaitta maantien toisella puolella. Maantieltä havaintotilalle johtaa koivukuja. Maantien varrella oleva Mannilan talo on rakennettu 1900-luvun alussa.

Alueen halki kulkee vanha Jyväskylä-Saarijärvi -maantie. Uusi moottoritie (Nelostie) katkaisee maisemallisen yhteyden Mankolasta Palokkajärvelle.

Oppilaitoksen uudempi rakennuskanta, 1960- ja 1990-luvuilla rakennetut uusi päärakennus ja asuntolat, on sijoitettu vanhan päärakennuksen pohjoispuolelle.
 
Historia
Mankolan alue on 1600-luvulta saakka ollut kruunun maata. Ruotujakoisen armeijan majoittajan virkataloksi se perustettiin 1809. Mankolan halki kulkeva maantie raivattiin 1700-luvun loppupuolella. Mankola oli vuokrakäytössä 1930-luvulle saakka.

Kotitalousopetuksen komitea esitti linjauksensa opetuksen ja neuvonnan kehittämissuunnista 1915. Kotitalousoppilaitoksia koskevat lait ja koulumuotoja koskevat asetukset astuivat voimaan 1929 ja korvasivat väliaikaisen ohjesäännön vuodelta 1920.

Keski-Suomen emäntäkoulu perustettiin Mankolan tilalle 1932. Emäntäkoulun ensimmäinen vuosikurssi aloitti marraskuussa maatilahallituksen arkkitehdin Jalmari Peltosen suunnittelemassa rakennuksessa, joka oli valmistuessaan nykyaikainen emäntäkoulu. Emäntäkoulun rinnalla ns. Vanha Mankola toimi harjoitustilana ja muun muassa asuntolana. Oppilaitoksen yhteyteen perustettiin Uusi Mankolan havaintotila 1930-luvulla.

Asetus Keski-Suomen emäntäkoulun muuttamisesta kotitalousopistoksi annettiin 1942. Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto aloitti 1947. Jyväskylän lisäksi vastaava oppilaitos toimi Järvenpäässä.

Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston uusi päärakennus otettiin käyttöön 1967. Alueen oppilaitokset tulivat 1997 Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sekä aikuisopiston käyttöön.
 
Lisätietoa
Jyväskylä. Rakennusinventointi 1983. Keski-Suomen museo.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa, keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  oppilaitos;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston päärakennus Jyväskylän Mankolassa. Jari Heiskanen 2007
Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston päärakennus Jyväskylän Mankolassa. Jari Heiskanen 2007.
Mankolan entinen sotilasvirkatalo Jyväskylässä. Jari Heiskanen 2007
Mankolan entinen sotilasvirkatalo Jyväskylässä. Jari Heiskanen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009