Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kiuruvesi Pohjois-Savo

Koskenjoen kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Koskenjoen kylä
Kuvaus
Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsiasutusta. Asutus on sijoittunut maisemaan sopusuhtaisesti.

Syvähkössä uomassa Kiuruveteen virtaavan Koskenjoen rannat kohoavat metsärajaan peltoina ja laidunmaina. Tilakeskukset sijaitsevat paikoin tiiviisti lähellä joen koillisrantaa tai harvakseltaan ylempänä joen suuntaa seurailevan maantien varrella. Maatilojen rakennuskanta on lähes poikkeuksetta uutta, niin päärakennukset kuin tuotantorakennuksetkin, mikä kuvastaa sotien jälkeen Suomessa harjoitettua maatalouspolitiikkaa. Pihapiireissä on kuitenkin poikkeuksetta säilytetty yksi tai useampi vanha aitta tai riihi, jotka kertovat kylän tilojen vuosisataisesta historiasta. Kylän koulu on rakennettu 1937 ja mylly 1925.
 
Historia
Kiuruveden pitäjän alue oli kivikaudella muinaisen suur-Saimaan rantamia. Tämä näkyy runsaina kivikauden asuinpaikkojen löytöinä; mm. Koskenjoen kylän alueella on viisi kivikauden asuinpaikkaa. Pysyvä asutus Kiuruvedellä oli 1500-luvulla vielä harvaa, ja pitäjän neljä taloa keskittyivät pitäjän pääjärven Kiuruveden rannoille.

Koskenjoen asutus muodostui keskiajan jälkeen. Jokea seuraava maantie rakennettiin 1864.
 
Lisätietoa
Huovinen Leo, Kiuruveden historia 1873-1980, Kiuruvesi 1988.

Kiuruveden rakennusperinnettä. Kiuruveden kunta ja Kiuruveden Kotiseutuyhdistys ry. Iisalmi 1992.

Mirja Nuutinen ja Hanna Oijala, Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito. Kiuruveden kaupunki 2002.

Mirja Nuutinen, Koskenjoen maisemanhoitosuunnitelma. Sa.

Sari Savolainen, Koskenjoen alueen luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 6. Kuopio 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009