Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Mäntyharju Etelä-Savo

Pyhäniemen talo

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Pyhäniemen talo
Kuvaus
Pyhäniemi on perinnemaisema, jossa on kansatieteellisesti merkittävä rakennuskanta. Rakennukset muodostavat pihapiireineen yhtenäisen, peltojen ympäröimän kokonaisuuden.

Peltoalueen pohjoispuolella on laaja kaskikoivikko. Miespihaa rajaavat 1800-luvun keskivaiheilla rakennettu hirsinen päärakennus, luhti, aittarivi ja aitta. Viereisen ns. puupihan varrella on liiterirakennuksia. Kapeaa karjapihaa reunustavat kivinavetta vuodelta 1866 ja hirsinen talli ja sikala. Särentäaitojen rajaaman tulotien varrella on sauna, riihi sekä latoja. Kaikki rakennukset ovat liki alkuperäisessä asussaan.
 
Historia
Pyhäniemi on 1700-luvulta lähtien asuttu paikka, joka muuttui torpasta talonpoikaistilaksi 1800-luvun alussa. Päärakennus rakennettiin 1856 ja sitä jatkettiin salipäädyllä 1866. Kivinavetta rakennettiin 1866.

Pyhäniemi kunnostettiin 1990-luvulla, ja se luokiteltiin perinnemaisemaksi ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä.
 
Lisätietoa
Matti Favorin, Mäntyharjun historia I-II. Mäntyharjun kunta 1973, 1983.

Etelä-Savon rakennusperintö. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Etelä-Savon seutukaavaliiton julkaisu 114. Mikkeli 1984.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Helsinki 1993.

Tuija Mustonen, Mäntyharjun kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 191. Etelä-Savon ympäristökeskus, Mäntyharjun kunta 1998.
 
kohteeseen sisältyy:  navetta; pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009