Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Hyrynsalmi Kainuu

Kaunislehdon talomuseo

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kaunislehdon talomuseo
Kuvaus
Kaunislehdon talomuseo on hyvä esimerkki Kainuun erätalouteen ja kaskiviljelyyn perustuneesta omavaraistaloudesta harvaan asutulla metsäseudulla. Vaara-asutusta edustavan Kaunislehdon yksinäistalon pihapiiri rakennuksineen on 1800- ja 1900-luvun taitteesta.

Etelään viettävälle vaaran rinteelle rakennetun keskikoisen tilan pihapiirissä on kaikkiaan 18 rakennusta, joista osa alkuperäisellä paikallaan, osa siirrettyjä.

Pihapiirin vanhin rakennus on ruoka-aitta vuodelta 1774. Päärakennus on vanha torppa, joka on toiminut myös kämppänä ja kouluna. Sen pirttiosa on 1920-luvulta, porstua, keittiö ja kamarit 1890-luvulta. Rahdinajajien talli on vuodelta 1825. Alueella on sauna, paja täydellisine pajakalustoineen, Hyrynsalmen viimeistä savupirttimallia edustava kruununtorpparin pirtti, piimäaitta, vaateaitta, jyväaitta, riihi, riihilato, masiinahuone, lammasnavetta, navettakota, navetta ja lato, käymälä, kongitalli, rahdinajajien talli, kamarirakennus ja heinälato. Museoalueella on nähtävissä myös rautahytti ja tervahauta.
 
Historia
Kaunislehdon talon paikka on kaskettu useita kertoja. Maisema ja paikalle rakennettu torppa sai nimensä 1800-luvun alussa poltetun viimeisen kasken pohjalle kasvaneesta kauniista lehtometsästä. Hyrynsalmen kunnan omistaman Kaunislehdon talomuseon kokoaminen ja restaurointi aloitettiin 1967. Museo avautui samana vuonna.
 
Lisätietoa
Jorma Keränen, Kainuun asuttaminen. Studia historica Jyväskyläensia 28. Jyväskylän yliopisto 1984.

Matti Huurre, Jorma Keränen ja Oiva Turpeinen, Hyrynsalmen historia. Hyrynsalmen kunta ja seurakunta 1988.

Mika Heikkilä, Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 259. Ympäristöministeriö 1998.

Päivi Tervonen, Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistoriallliset kohteet. Kainuun museon julkaisuja 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  muinaisjäännös; museo; pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013.
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013.
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013
Kaunislehdon talomuseo. Elina Liukkonen 2013.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009