Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kärsämäki Siikalatva

Saviselkä-Piippola -maantie

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Saviselkä-Piippola -maantie
Kuvaus
Saviselkä-Piippola -maantie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastammaan tienpidon historiaa Suomessa.

Maantie Kärsämäen Saviselästä Piippolaan on osa Oulun ja Savon välistä vanhaa maantieyhteyttä. Sorapäällysteisestä vanhasta maantiestä on museotietä 23 kilometrin osuus. Tie kulkee halki osittain asumattomien metsätaipaleitten ja polveilee maastossa noudattaen vanhojen talviteiden ja kyläteiden linjauksia.
 
Historia
Saviselkä-Piippola -maantien rakentaminen alkoi, kun Oulun läänin maaherra Jägerhorn esitti 1775 maatieyhteyden rakentamista Oulusta Nissilään. Lopullinen päätös tien rakentamisesta tehtiin 1825.

Tie paransi Savon ja Karjalan yhteyksiä Pohjanlahden satamiin. Piippolan ja Oulun välillä vanha talvitie seurasi kesätien linjausta, etelämpänä reitit erosivat. Tie rakennettiin hyväksikäyttäen talvitietä ja kyläteitä.

Piippolaan oli merkitty kestikievareiksi vuoden 1806 tiekarttassa Kankaan ja Piipon talot.

1930-luvulla suunniteltiin maamme valtatieverkko ja tuolloin Kärsämäki-Piippola -tiestä tuli osa valtatietä n:o 4.
 
Lisätietoa
Leena Sälejoki-Hiekkanen (toim.), Tie yhdistää. Tiemuseo 1986.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osat 2 ja 3. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Mauno Hiltunen et al., Siikajokilaakson historia I. Siikajokilaakson kunnat ja seurakunnat. Oulu 1996.

Tapani Mauranen (toim.), Maata, jäätä, kulkijoita. Tielaitos. Helsinki 1999.

Taimi Mahosenaho, Maarit Översti, Siikajokilaakson perinnemaisemia. Pro Agria Oulun Maaseutukeskus, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus. 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema; metsämaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009