Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Turku Varsinais-Suomi

Pansion Laivateollisuuden asuinalue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Pansion Laivateollisuuden asuinalue
Kuvaus
Pansion Laivateollisuuden yhtenäisen asuinalueen merkitys perustuu erityisesti asemakaavan, yksittäisten rakennusten ja niiden viimeisteltyjen yksityiskohtien muodostamaan kokonaisuuteen. Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema alue on toisen maailmansodan jälkeisen asuinaluesuunnittelun tärkeä edustaja.

Pansion laivateollisuuden asuinalue muodostuu 42:sta 1940-luvun lopulla rakennetusta puisesta asuinrakennuksesta. Sekä alueen kokonaissuunitelma että käytetyt pientalotyypit ovat arkkitehti Erik Bryggmanin käsialaa. Ainoastaan virkamies- ja insinööriasuinalueen suunnitelmat eivät täysin toteutuneet. Talot on sijoitettu korkeuskäyrien mukaan yhteisen, sosiaalisia tarkoituksia palvelevan keskuksen ympärille.

Puurakenteiset pientalot ovat A. Ahlström Oy:n sarjavalmistetta. Asuntotyyppinä on kaksi huonetta ja keittiö erillistalona tai 2-4 perheen asuinrakennuksiksi yhdistettynä. Lisäksi alueelle on rakennettu myös kaksi ns. insinööritaloa, joissa asuntokoko on suurempi. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluva ruokalarakennus sijaitsee myös alueella. Bryggmanin suunnittelemien rakennusten lisäksi Valmetinkadun varteen on samanaikaisesti rakennettu kahdeksan kaksikerroksista asuinrakennusta sekä neljä kolmikerroksista asuinkerrostaloa. Ne ovat ulkoasultaan yhtenäiset muun asuinalueen kanssa.
 
Historia
Sotakorvausteollisuutta palvelemaan perustettiin 1945 laivaveistämö Oy Laivateollisuus Ab. Yritys rakennutti 1946-1948 työväestölleen asuntoalueen Pansion kaupunginosaan, joka oli liitetty Raisiosta Turkuun 1931. Asuinalueen kokonaissuunnitelman teki arkkitehti Erik Bryggman, joka kehitti alueelle myös sarjavalmisteisen talotyypin. Asuinalueen asemakaava vahvistettiin 1947.
 
Lisätietoa
Suomen teollisuuden arkkitehtuuria. 1952.

Erik Bryggman, Oy Laivateollisuus Ab:n asuntoalue, Turku. Arkkitehti 3/1953.

Veikko Laakso, Turun kaupungin historia 1918-1970 I. 1980.

Riitta Nikula (toim.), Erik Bryggman 1891-1955. Arkkitehti. Suomen rakennustaiteen museo. 1991.

Matti Arvilommi, Turku. Sirkkaliisa Jetsonen (toim.), Jälleenrakentamisen aika. TKK arkkitehtiosaston julkaisuja 1994/12.

Markku Varnila, Merellinen Pansio: Laivasto, telakat ja öljysatama. Kaupunginosahistoriikki. Turku 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; kaupungin asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008.
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008.
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008
Pansion Laivateollisuuden asuinaluetta. Hilkka Högström 2008.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009