Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Sipoo Uusimaa

Hindsbyn kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Hindsbyn kylä
Kuvaus
Hindsby on kylärakenteeltaan erinomaisen hyvin säilynyt ja maisemallisesti hallitsevalla paikalla Sipoonjokilaaksossa sijaitseva varhaiskeskiaikaisen ruotsalaisasutuksen kautta edustava kylä.

Hindsby on yksi Sipoonjokilaakson vanhimmista kylistä. Asuinrakentaminen kylätien pohjoispuolelle ja talousrakennusten sijoittaminen eteläpuolelle jatkaa keskiajalta asti noudatettua asutuksen sijoittamisperiaatetta. Asutuksen sijoittuminen, kylän rakenne ja viljelymaiseman avoimet tilat kuvastavat tilannetta, joka on vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta säilynyt todennäköisesti keskiajalta asti samana. Pääosa kylän rakennuskannasta on peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.

Hindsby sijaitsee Sipoonjokilaaksossa Byabäckenin sivuhaaran kohdalla, selänteen kaarrekohdassa olevalla terassilla joen länsirannalla. Kylän asutus on yhä keskiaikaisella kylätontilla tien pohjoispuolella. Kylätie on säilyttänyt linjauksensa kylätontin reunassa erottaen asuinpihat ja talouspihat toisistaan. Taloilla on ollut pienemmät riihitontit tien eteläpuolella. Kylää ympäröivän jokilaakson viljelymaiseman avoimet tilat ovat historiallisen kartta-aineiston perusteella samat kuin ennen 1700-luvun loppupuolta.
 
Historia
Ruotsalaisasutus asettui varhaiskeskiajalla Uudenmaan eteläiseen osaan muinaisen Litorinameren savikoiden äärelle. Hindsby on yksi Sipoon vanhimmista kylistä eli yksi pitäjän 14 emäkylästä. Ensimmäiset kirjalliset tiedot kylästä ovat vuodelta 1425. Nimistötutkimuksen perusteella on oletettu kylän syntyneen jo ennen kristinuskon omaksumista alueella. Vuoden 1768 isojakokartassa itä-länsi -suuntaisella kylänpaikalla on 12 taloa, jotka jakautuvat kahteen kuuden talon ryhmään. Hovgård edustaa kylässä vanhaa, harvinaista jo keskiajalta peräisin olevaa rälssitilaa. Hovgård on siirtynyt jo 1600-luvulla ulos kylätontilta nykyiselle paikalleen kylätontin yläpuolelle.
 
Lisätietoa
Paul Nyberg, Sibbo sockens historia I. Intill början av 1700-talet. Helsingfors 1931.

Paul Nyberg och Bror Åkerblom, Sibbo sockens historia II. 1700-1868. Helsingfors 1950.

Arja Rantanen ja Christer Kuvaja, Sipoon pitäjän historia vuoteen 1868. 1 ja 2 osa. Sipoon kunta 1994.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009