Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Sipoo Uusimaa

Nikkilän sairaala-alue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Nikkilän sairaala-alue
Kuvaus
Nikkilän sairaala-alue on yhtenäiseen suunnitelmaan perustuva entinen mielisairaala-alue, joka kuvastaa sairaalarakentamisen suunnitteluperiaatteita paviljonkisairaaloiden rakentamisen varhaisvaiheesta alkaen.

Nikkilän sairaala sijaitsee metsäisellä kumpareella, peltojen keskellä Nikkilän taajaman itäpuolella Sipoonjoen itärannalla. Alue muodostuu useassa rakennusvaiheessa 1900-luvun alkuvuosista alkaen rakennetuista entisen Helsingin kaupungille kuuluneen mielisairaalan rakennuksista.

Rakennuskanta ryhmittyy pohjois-eteläsuuntaisen keskusakselin varaan. Pohjoisosassa, missä on alueen sisääntulo, ovat hallinto- ja asuinrakennukset. Keskiosassa ovat yhteistilat kuten kirjasto- ja kerhorakennus sekä ruokala ja niiden molemmin puolin kaarevassa muodossa 11 potilaspaviljonkia. Huolto- ja maatalousrakennukset on sijoitettu vapaammin alueen eteläosaan. Monesta rakennusvaiheesta ja tyylisuuntauksesta huolimatta alue on muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.

Nikkilän sairaala-alue on 2000-luvun alussa muutettu Itäinen Jokipuisto -nimiseksi asuinalueeksi.
 
Historia
Nikkilän sairaalan perustamista Sipooseen edelsi vuodesta 1901 alkaen vaihe, jolloin Helsingin kaupungin köyhäintalon täynnä olevilta mielisairasosastoilta sijoitettiin yli 50 hoidettavaa perhehoitoon Sipooseen.

Sairaanhoidolliset näkökohdat puolsivat mielisairaalan sijoittamista maaseudulle, jossa potilaita varten voitaisiin järjestää enemmän tilaa. Oleskelun rauhallisessa ympäristössä ja sopivan työskentelyn ulkoilmassa katsottiin vaikuttivat tervehdyttävästi mielitautien kulkuun.

Nikkilän sairaala suunniteltiin Euroopassa yleistymässä olleen paviljonkisairaalatyypin mallin mukaan. Sairaalan piirustukset laati 1909 arkkitehti E.A. Kranck. Sairaalan rakennukset sijoitettiin metsämaastoon, keskiosaan pohjois-eteläsuuntaiset hallinto- ja talousrakennukset ja niiden itäpuolelle miesten ja länsipuolella naisten hoitopaviljongit. Sairaalan ensimmäinen vaihe valmistui 1914, minkä jälkeen sitä laajennettiin useassa vaiheessa, mm. 1920- ja 1940-luvuilla. Vuonna 1945 Nikkilässä oli 1100 sairaansijaa. Sairaalatoiminta loppui 1999.
 
Lisätietoa
Paavo Heiniö, Eri sairaalain historiat. Nikkilän sairaala. Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia. Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 19. Helsinki 1968.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  puisto; sairaala, parantola;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Nikkilän sairaala-alue. Hannu Vallas 2006
Nikkilän sairaala-alue. Hannu Vallas 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009