Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pedersöre Pohjanmaa

Ähtävän kirkko ja pappilat

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ähtävän kirkko ja pappilat
Kuvaus
Ähtävän kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalla 1700-luvun lopulla tunnettujen kirkonrakentajien Matti Hongan ja Antti Hakolan johdolla rakennettuja. Ähtävän pappila on peräisin samalta ajalta.

Ähtävänjokeen kuvastuva sopusuhtainen puukirkko poikkeuksellisen hienoine sisustuksineen ja inventaareineen, kellotapuli, lainamakasiini kirkkoaukion laidassa sekä kirkon lähistöllä olevat kaksi pappilarakennusta muodostavat hyvin säilyneen, 1700-luvulle periytyvän pohjalaisen kappeliseurakunnan kirkkomiljöön.

Tasavartisen ristikirkon paanukatto on ristivarsien päästä aumattu, keskellä on pieni kahdeksankulmainen torni. Kirkkoa matalampi sakaristo on pohjoisen ja itäisen ristivarren kulmauksessa.

Ristivarsien lautaholvit ovat pyöristetyn kulmikkaat. Alttari puolipyöreine kaiteineen on säilynyt alkuperäisellä paikallaan etelä- ja itäristin kulmauksessa, saarnastuolia vastapäätä. Puuleikkauksin koristeltu pyöreäkulmainen alttaripöytä, koristeellinen alttarikaide, korinttilaisin pylväin varustettu alttarilaite sekä saarnastuoli ovat tyyliltään myöhäisbarokin, rokokoon ja uusklassismin yhdistelmiä ja ne ovat paikallisten puuseppien taidokasta käsityötä 1810-luvulta. Kaksiosainen alttaritaulu, jonka aiheina ovat Ristiinnaulittu ja Pyhä ehtoollinen, on Johan Gustaf Hedmanin maalaama. Lukkarinpenkin rokokootyylinen kullattu numerotaulu on lajissaan on Suomen hienoin. Kirkon penkistö on uusittu 1950-luvun restauroinnissa.

Pohjalaistyyppisen kellotapulin rakennusmestaria ei tiedetä, mutta se oletetaan Antti Hakolan johdolla rakennetuksi vuonna 1779. Hirsinen lainamakasiini on vuodelta 1857.

Kirkon lähistöllä on samassa pihapiirissä kaksi yhtenäiseen linjaan rakennettua pappilarakennusta, jotka ovat hyvä ja konkreettinen esimerkki 1700- ja 1800-luvulla tapahtuneesta pappila-arkkitehtuurin muutoksesta. Vastaavanlaiset kahden pappilan pihapiirit on Perniössä, Taivassalossa ja Pernajassa.

Ähtävän kirkonkylän läpi kulkee vanha, 1600-luvulla perustettu maantie Kolpista Ähtävään. Tien linjaus on kutakuinkin ennallaan, mutta se on saanut uuden hahmon leveine pientareineen ja syvine reunusojineen vuoden 1999 perusparannuksen yhteydessä.
 
Historia
Luoto, Purmo ja Ähtävä ovat Pietarsaaresta viimeiseksi itsenäistyneitä kappeliseurakuntia. Ähtävän kirkko tehtiin rakennusmestari Matti Hongan johdolla 1770, ja vihittiin 11.2.1771.
Holvi peitettiin ponttilautapaneelilla 1918. Kirkon punainen ulkoväri muutettiin vaaleaksi 1924. Arkkitehti Erik Kråkströmin 1954 suunnittelemassa restauroinnissa palautettiin onnistuneesti kirkon 1800-luvun olemusta ja ilmettä.

Punamullattu yksikerroksinen pappila rakennettiin 1780-luvulla. Se tehtiin Pedersören seurakuntaan kuuluneen Ähtävän kappelin kappalaisen virkataloksi. Itsenäisen seurakunnan muodostamisen jälkeen 1865 rakennettiin vanhan kappalaispappilan viereen kirkkoherran virkatalo, joka valmistui noin 1870. Varsin korkeata runkoa on korotettu kaksipuolisella poikkipäädyllä kuten mm. Vöyrin ja Maalahden pappiloissa.
 
Lisätietoa
U.R. Finnäs, Esse kyrka 1770-1970. Esse församl. 1970.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Sari Alajoki, Pappila-arkkitehtuuri Keski-Pohjanmaalla 1700-luvulta 1800-luvun alkuun. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1993.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Christer Kuvaja, Nils Erik Villstrand ja Ann-Catrin Östman, Forsen och furan. Esse kommuns historia 1868-1976. Pedersöre 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko; pappila; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Ähtävän kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0Santeri Viinamäki 2018
Ähtävän kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0Santeri Viinamäki 2018.
Ähtävän pappilat. Tuija Mikkonen 2006
Ähtävän pappilat. Tuija Mikkonen 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009