Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vöyri Pohjanmaa

Vöyrin kirkko ja kirkonseutu

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Vöyrin kirkko ja kirkonseutu
Kuvaus
Vöyrin keskiaikaisen emäseurakunnan kirkko on yksi Rannikko-Pohjanmaan tukipilarikirkoista. Seurakunnan kasvaessa kirkkoa on laajennettu useaan otteeseen, mm. tunnetun pohjalaisen kirkonrakentajan Matti Hongan johdolla ristikirkoksi 1700-luvun lopulla.

Vöyrin kirkko ja pappila ovat avoimessa rakennuskannaltaan ja mittakaavaltaan hyvin säilyneessä jokivarsimaisemassa. Kirkon ja pappilan alapuolella pellot laskeutuvat loivasti kohti jokea, jonka varressa olevat kookkaat myllyrakennukset ovat maisemallisena kiintopisteenä. Vöyrinjoen itärannalla olevan kansankorkeakoulun rakennukset ja metsänrajan kaksikerroksiset talonpoikaistalot luovat kehyksen kirkkomaisemalle.

Kirkko on pohjalaisen länsitornillisen tukipilarikirkon ja 1770-luvun ristikirkon yhdistelmä. Korkeahuippuinen länsitorni on salvottu kolmasosaltaan länsiseinän sisään. Kirkkosalissa on konterfeijari Thomas Kiempen 1780-luvulla laudoitetulle kuoriseinälle tekemä rokokootyylisen alttarilaitemaalaus. Puuleikkauksin ja kultauksin varustettu saarnastuoli on hankittu 1794 rakennusmestari Jacob Rijfiltä. Kirkon keskiaikaisista veistoksista mainittakoon krusifiksi ja Pyhän Annan historiasta kertova alttarikaappi.

Kellotapuli vuodelta 1702 on tyypiltään pohjalainen renessanssitapuli. Kirkon eteläpuolella oleva pulpettikattoinen pappeinhauta on muurattu puretun sakariston tiilistä.

Myrsbergslundin pappila on komea empiretyylinen rakennus. Myös pihapiirin vanhat ulkorakennukset ja puutarha ovat säilyneet. Pappilan ja sen pohjoispuolella olevan Myrbergetin välissä on Vöyrin kotiseutumuseon alue, jossa on kuusitoista rakennusta.

Vöyrin kirkko ja kirkonseutu ovat osa Vöyrinjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Vöyrin ensimmäinen kirkko lienee rakennettu 1490-luvulla, jolloin Vöyristä muodostettiin itsenäinen seurakunta. Nykyiseen kirkkoon käytetyistä rakennusmateriaaleista päätellen jo se oli ns. pohjalainen tukipilarikirkko.

Alkuaan kahden pilariparin tukipilarikirkko mainitaan rakennetuksi 1626-1627 edellisen kirkon paikalle siten, että siihen vuoden 1520 vaiheilla liitetystä kivisakaristosta tuli myös uuden kirkon sakaristo. Kirkko laajennettiin ristikirkoksi 1777 Matti Hongan suunnitelman mukaan. Kirkko puolitettiin ja sen itäpää siirrettiin 12 metriä itään, jotta uusi poikkilaiva mahtui kirkon keskelle. Kivisakaristo purettiin ja uusi sakaristo salvottiin pohjoisen ja itäisen ristivarren kulmaukseen. Ristivarsien vesikatot ovat vanhan katonharjan korkuiset ja päistään aumatut. Vanhat kattotuolirakenteet säilytettiin ja ristivarsiin tehtiin samantyyppiset, tosin järeämmästä puutavarasta.

Kirkon ikkunoita laajennettiin 1890-luvun lopulla, sisäseinät ja -holvit paneloitiin 1908. Kirkkosali ja sen kiinteä sisustus restauroitiin 1958-1959. Kirkon paanukatto uusittiin kesällä 1995.

Myrbergslundin pappila rakennettiin 1825.
 
Lisätietoa
Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1-2. Vörå kommun 1962-1963.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Kyrka af träd. Kyrkobyggnader under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström. Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, riksantikvarieämbetet 2000.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kellotapuli; kirkko; kylä; museo; mylly; pappila; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Vöyrin kirkko. Erkki Härö 1972
Vöyrin kirkko. Erkki Härö 1972.
Vöyrin kirkko. Maria Kurtén 2007
Vöyrin kirkko. Maria Kurtén 2007.
Vöyrin kirkon ympäristön asutusta Rökiön Nygårdsbackenilla. Maria Kurtén 2007
Vöyrin kirkon ympäristön asutusta Rökiön Nygårdsbackenilla. Maria Kurtén 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009