Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vöyri Pohjanmaa

Oravaisten taistelutanner ja Minnestodsin tie

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Oravaisten taistelutanner ja Minnestodsin tie
Kuvaus
Minnestodsin museotie halkoo viljelysaukeaa, jolla on käyty Suomen sodan ratkaissut Oravaisten taistelu. Maantien varrella, viljelysaukean itäreunan rinteessä on taistelun muistomerkkinä kiviobeliski. Sorapäällysteisestä paikallistiestä on valittu museotieksi kolmen kilometrin pituinen osuus tien historiallisen merkityksen, perinteisen luonteen ja Suomen sotaan liittyvien muistojen johdosta.

Minnestodsin tie kiertää Oravaisten taistelutantereena olleen peltoaukean ja ylittää peltoaukeaa halkovan, merelle Fjärdsändaniin laskevan Fjärdsbäcken-puron. Tien varressa on myös Lotta Svärdin muistokiveksi omistettu siirtolohkare sekä 1995 pystytetty veteraanien ja lottien muistokivi.
 
Historia
Kokkolan ja Oulun kaupunkien perustamisen jälkeen kasvoi 1600-luvun alussa yhtenäisen kesätien tarve ja 6 kyynärän levyisen tien rakentaminen Vaasasta Ouluun aloitettiin 1618. Pohjanmaan Rantatie oli valmiina 1620 ja postiliikenne siirtyi tielle 1640-luvulla. Tietä parannettiin 1700-luvun alussa ja se varustettiin kivisin kilometripylväin.

Suomen sodan loppuvaiheessa tien tuntumassa käytiin sodan ratkaiseva, Ruotsin armeijan tappioon päättynyt Oravaisten taistelu 14.9.1808. Maantien varteen pystytettiin taistelun muistomerkki 1893.
 
Lisätietoa
Bror Åkerblom, Oravais sockens historia. Oravais kommun 1971.

Leena Sälejoki-Hiekkanen (toim.), Tie yhdistää. Tiemuseo 1986.

Martin Hårdstedt, Göran Backman (red.), Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais historiska förening r.f. Vasa 1999.

Joachim Mickwitz, Jyrki Paaskoski, Itärajan vartijat, 1700-luku. Schildts 2005.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-inventointitietokanta 21.2.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  muinaisjäännös; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Oravaisten taistelutanner. Marja Terttu Knapas 2007
Oravaisten taistelutanner. Marja Terttu Knapas 2007.
Oravaisten taistelun muistomerkki on pystytetty 1890-luvulla korkealle kalliolle 
taistelutantereen kupeeseen. Marja Terttu Knapas 2007
Oravaisten taistelun muistomerkki on pystytetty 1890-luvulla korkealle kalliolle taistelutantereen kupeeseen. Marja Terttu Knapas 2007.
Minnestodsin tie. Tuija Mikkonen 2007
Minnestodsin tie. Tuija Mikkonen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009