Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Aura Varsinais-Suomi

Käyrän kasvatuslaitos

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Käyrän kasvatuslaitos
Kuvaus
Käyrän koulukoti, nykyisin Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluva Käyrän vankila, on valtion harjoittaman lastenhuollon rakennusperinnön merkittävä kohde. Rakennuskannaltaan ja ympäristönä verraten hyvin historialliset piirteensä säilyttänyt Käyrä on laitoslajinsa tärkeä esimerkki.

Laitoksen historiallinen, arkkitehtuuriltaan yhtenäinen ydinalue koostuu kasvatuslaitoksen perustamisvaiheen matalista puurakennuksista laitospihan ympärillä. Rakennukset edustavat valtion rakennustoimen arkkitehtuuria 1900-luvun alkukymmeniltä. Edeltäneen turvakodin rakennuskantaa ei ole jäljellä.

Laitoksen vieressä Aurajokilaaksossa on Prunkkalan eli Auran entisen kappeliseurakunnan pappila ja Järvenojan kiviholvisilta. Järvenojan länsipuolella on toiminut 1762–1820 maan ensimmäinen paperiruukki.

Käyrän kasvatuslaitos sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Aurajokilaakso.
 
Historia
"Yhdistys turvattomien lasten kasvattamiseksi Suomessa" osti Auran Järvenojankylän Käyrän ja Pelttarin tilat 1874 turvakodiksi, jollaisia yhdistys perusti maahan 1860-luvun katovuosien jälkeen. Käyrän turvakodin toiminta käynnistyi tiettävästi 1877.

Maahan ryhdyttiin perustamaan kasvatuslaitoksia sen jälkeen, kun vuoden 1889 rikoslaissa oli säädetty 7-14 vuotiaiden määräämisestä tuollaisiin laitoksiin. Valtio mm. otti hoitoonsa turvakoteja kasvatuslaitoksiksi, ja Käyrän laitoksesta tuli valtion kasvatuslaitos pojille 1910. Perustamisvaiheessa 1910–1911 alueelle nousi useita puisia laitosrakennuksia Yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelemina. Kasvatuslaitoksista tuli koulukoteja 1946. Käyrän koulukodista tuli Turun lääninvankilan alainen työsiirtola 1974, avovankilaosasto 2000 ja 2006 Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluva Käyrän vankila.
 
Lisätietoa
Vankilarakennusten suojelun valmisteluaineisto Museoviraston rakennushistorian osastossa.

Rakennushallituksen piirustusarkisto, Kansallisarkisto.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992. Helsinki 1993.

Kaarin Lehtonen, Aurajokilaakson maisema-alueen kulttuurihistorialliset arvot. Turun maakuntamuseon monisteita 11. 1997.

Kaarin Lehtonen, Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojekti 1997-1999. Loppuraportti. Turun maakuntamuseo 2000.

Jarkko Sinisalo, Vankeinhoidon rakennukset, Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja, Ympäristöministeriö, Museovirasto. Rakennustieto Oy 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  huoltola; pappila; silta; vankila;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Käyrän kasvatuslaitos. Minna Pesu 2007
Käyrän kasvatuslaitos. Minna Pesu 2007.
Käyrän kasvatuslaitos ja Järvenojan kiviholvisilta. Minna Pesu 2007
Käyrän kasvatuslaitos ja Järvenojan kiviholvisilta. Minna Pesu 2007.
Käyrän kasvatuslaitoksen uudempaa rakennuskantaa. Minna Pesu 2007
Käyrän kasvatuslaitoksen uudempaa rakennuskantaa. Minna Pesu 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009