Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Laitila Varsinais-Suomi

Untamalan raittikylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Untamalan raittikylä
Kuvaus
Untamala on Vakka-Suomen vauraalla ydinalueella sijaitseva esihistorialliselta ajalta asti yhtäjaksoisesti asutettuna ollut kylä.

Untamalan raittikylä on sijoittunut laajalta entiseltä järveltä kohoavalle pitkittäisharjulle. Harjun lounaispuolella levittäytyvät järvienkuivatuksesta syntyneet peltoaukeat. Kylän alueelta tunnetaan useita kiinteitä muinaisjäännöksiä: kumpukalmisto, ruumiskalmisto, asuinpaikka-alueita, kuppikiviä, viljelysten kupeessa olevia kiviröykkiöitä ja teiden varsilla pystykiviä.

Vanhaa kyläasutusta on säilynyt erityisesti kirkon lähiympäristössä. Vuonna 1785 rakennettu kyläkirkko on vanhalla kalmistopaikalla. Kiviaidan ympäröimällä hautausmaalla on varhaiskeskiaikainen hautakivi, ns. Kalevanpojan viikatteentikku.

Untamala sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Untamala-Kodjala.
 
Historia
Laitilan suurimmat kylät syntyivät entisen Valkojärven ympärille jo rautakaudella. Untamala oli nykyisen Laitilan tärkein keskus keskiajan lopulle asti, jolloin sen asema heikkeni.

Keskiaikaisen Vehmaan kihlakunnan pohjoisosan pitäjät olivat kehittyneempiä kuin muut Varsinais-Suomen pitäjät siinä suhteessa, että niissä viljeltiin noin 1/3 koko Turun linnaläänin kylvöstä. Kylissä oli runsaasti taloja. Sirppujoen allasalueella Laitilan kirkonkylän ympäristössä ja joen keskijuoksulla maatalous oli vaurasta ja alueella sijaitsivat Turun linnaläänin suurimmat keskiaikaiset kylät.

Vakka-Suomen pohjoisosassa kylät sijaitsivat joen tai järven rannalla. Ne olivat tiiviitä ja kookkaita elinympäristökokonaisuuksia, joihin kuuluivat kylän lisäksi pellot, niityt, laitumet ja metsät.
 
Lisätietoa
Hannu Salvi, Untamalan kirkko: Laitilan Untamalan kyläkirkon historia. Laitilan Untamalan kyläkirkon historiatoimikunta 1985.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.
Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992. Helsinki 1993.

Elise Heinonen, Untamalan historia: esihistorialliselta ajalta 1930-luvulle. Untamalan kylätoimikunta 1999.

Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto, arkeologian osasto 2001.

Kimmo Härjämäki, Laitilan Untamala-Kodjalan maisemanhoidon yleissuunnitelma / Kimmo Härjämäki, Iiro Ikonen, Antti Lammi. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 8/2001.

Polkuja eurooppalaiseen maisemaan. Toim. Satu Mikkonen-Hirvonen & Teija Tiitinen. Pathways to the Cultural Landscpe hanke 2000-2003.

Veijo Kaitanen et al. (toim.), Muinainen Kalanti ja sen naapurit. SKS 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko; kylä; muinaisjäännös; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Untamalan raittikylä. Hannu Vallas 1998
Untamalan raittikylä. Hannu Vallas 1998.
Untamalan kylän pohjoisosaa. Minna Pesu 2007
Untamalan kylän pohjoisosaa. Minna Pesu 2007.
Untamalan kirkko. Minna Pesu 2007
Untamalan kirkko. Minna Pesu 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009