Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Raisio Varsinais-Suomi

Raision rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Raision rautatieasema
Kuvaus
Raision rautatieasema edustaa 1920-luvun asema-arkkitehtuuria, jonka yhtenäiseen klassistiseen kokonaisuuteen kuuluu asemarakennuksen lisäksi asuinkasarmi talousrakennuksineen. Asema on teollisuusrakennuksen ympäröimä ja havainnollistaa rautateiden merkitystä tavaraliikenteelle.

Asema-alue on teollisuusalueen ympäröimä ja sitä rajaa radan ja aseman viereen 1940-luvulta lähtien kehittynyt Raisio Yhtymän tehtaiden alue. Kaksikerroksinen asemarakennus vuodelta 1925 on I. Pladhanin suunnittelema. Mansardikattoinen asuntola sijaitsee aseman luoteispäässä talousrakennuksineen.
 
Historia
Uudenkaupungin valtuusto teetti kaupunkiin johtavasta rautatielinjasta suunnitelman, jonka mukaan rata kulki Raision kautta Turkuun. Aloite rautatiestä Uuteenkaupunkiin oli tehty jo 1890-luvun alussa, jolloin ratayhteys Turkuun olisi tullut pohjoisesta eli Raumalta tai Peipohjasta. Päätös radan rakentamisesta tehtiin 1909, työt aloitettiin 1917 ja rata Raisioon valmistui 1923. Sivuraide Raisiosta Naantaliin valmistui samana vuonna ja sillä on ollut merkitystä ennen kaikkea satamiin suuntautuneen tavaraliikenteen takia. Asemanseudulle sijoittui 1920-luvulta lähtien teollisuuslaitoksia, kuten 1942 perustetusta Oy Vehnä Ab:n myllystä kehittynyt Raisio Yhtymä.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Timo Yliaho, Kauppa ja liikenne. Raision historia III. Raision kansankulttuuri 1900-luvun alusta 1970-luvulle. Raisio 1990.

Tapio Laaksonen, Raision kulttuuriympäristö ja vanha rakennuskanta. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 5. Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto. 1997.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Raision rautatieasema taustallaan Raision tehtaat. Minna Pesu 2007
Raision rautatieasema taustallaan Raision tehtaat. Minna Pesu 2007.
Raision rautatieasema. Johanna Forsius 2007
Raision rautatieasema. Johanna Forsius 2007.
Asuinkasarmi Raision asema-alueella. Minna Pesu 2007
Asuinkasarmi Raision asema-alueella. Minna Pesu 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009