Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Tammela Kanta-Häme

Korteniemen metsänvartijan tila

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Korteniemen metsänvartijan tila
Kuvaus
Korteniemen metsänvartijan tila on tyypillinen, hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt pientila, joka kuvastaa valtion metsätalouden harjoittamista 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

Korteniemen entinen metsänvartijan tila sijaitsee Liesjärveen pistävässä niemessä, Tammelan Letkun kylän takamailla. Seudulla, joka on muodostettu Liesjärven kansallispuistoksi, on harjoitettu kaskeamista.

Tilan 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta peräisin oleva rakennuskanta käsittää paritupatyyppisen asuinrakennuksen lisäksi pienten peltojen ympäröimät talousrakennukset, karjarakennuksen, tallin, kalustovajan, saunan ja savusaunan, halkovajan, ladon, riihen, makasiinin, maakuoppakellarit, perunakuopan, tervahaudan, miilun ja jäävaraston. Tilakeskuksen rannassa on kivikautinen asuinpaikka.
 
Historia
Korteniemen uudistila muodostettiin 1792, kun Letkun kylän Heikkilän talosta erotettiin isonjaon yhteydessä ns. liikamaina sen itäiset, Korteniemeksi kutsutut alueet. Liikamaalle jäi vanha torppa, josta tuli kruunun uudistila. Uudistila joutui 1800-luvun alussa koko muun kulmakunnan kanssa Turpoon sahan omistukseen. Korteniemestä tehtiin torppa 1800-luvun puolivälissä.

Turpoon sahan maat siirtyivät torppineen, maineen ja metsineen valtiolle 1878. Sahalta ostetut alueet yhdistettiin Metsähallituksen Lopen hoitoalueeseen ja alueesta muodostettiin Wahteriston kruununpuisto. Korteniemestä tehtiin Kyynärän vartiopiirin metsänvartijatila. Sahan viimeisestä torpparista tuli metsänvartija, jonka tehtäviin kuului kruunun metsien valvonta, metsänhoitajan avustaminen, hakkuiden valvonta ja petoeläinten hävitys.

Metsänvartijantilan tilakeskus siirrettiin Metsähallituksen toimesta nykyiselle paikalleen 1880-luvun puolella, ja viljelykset raivattiin rakennusten ympärille. Toinen rakennusvaihe oli 1900-luvun alkupuolella, jolloin tilalle rakennettiin uusia talousrakennuksia. Korteniemen puutarha perustettiin 1910-luvulla.

Liesjärven kansallispuisto muodostettiin vanhoista valtionmaista 1956 ja 1981. Aluetta laajennettiin 2000.
 
Lisätietoa
Anu Vauramo, Korteniemen metsänvartijatila. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A No5. Vantaa 1993.

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

Liesjärven kansallispuiston hoitosuunnitelma 2007.

Antti Parpola, Veijo Åberg, Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 1859-2009. Helsinki 2009.
 
kohteeseen sisältyy:  pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
Korteniemen metsänvatijan tilan asuinrakennus. Anu Laurila 2009
Korteniemen metsänvatijan tilan asuinrakennus. Anu Laurila 2009.
Korteniemen metsänvatijan tilan talousrakennusksia. Anu Laurila 2009
Korteniemen metsänvatijan tilan talousrakennusksia. Anu Laurila 2009.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009