Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Jämsä Keski-Suomi

Jämsänjoen agraarimaisema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Jämsänjoen agraarimaisema
Kuvaus
Jämsänjoen molemmin puolin ulottuvalle viljavalle alueelle on jo varhain keskittynyt suuria talonpoikaisia maatiloja, joiden 1800-luvulla muotoutunut rakennuskanta noudattaa monessa pihapiirissä empirekaudelle ominaista säätyläistilojen arkkitehtuuria. Pitkästä asutushistoriasta muistuttaa joen varrella oleva rautakautinen kalmisto.

Savikkoalueella sijaitseva Jämsänjokilaakso tunnetaankin Keski-Suomen vilja-aittana. Jämsän taajamarakenteen eteläpuolella oleva alue polveilee avoimena maanviljelysmaisemana. Joen itärannalla on mm. Ala-Mannisen, Vinnin, Puttolan ja Ruotsulan tilat sekä vastarannalla joen mutkassa Karhala, Niemi ja Saari. Kaikki tilat peltoineen sisältyvät laajempaan Jämsänjokilaakson maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.
 
Historia
Jämsänjokivarsi oli asuttua seutua jo viikinkiajalla. 1940-luvulla löydetyn kalmiston esineet ajoitetaan 900-luvulle. Alueen otollisuudesta asutukselle kertovat myös monet alueelta tunnetut kivikautiset asuinpaikat. Moreeni- ja kallioalueiden rajaama hedelmällinen jokilaakso muodosti jo 1500-luvulla merkittävän asutuskeskittymän muuten harvaanasutulla seudulla.

Kantatilat Vinni, Manniset, Ruotsula ja Puttola sekä länsirannalla Saari, Karhala ja Niemi olivat olemassa jo 1500-luvun lopulla. Alustalais- ja torppariasutusta muodostui mm. Turkinkylälle sekä Vaherintien, Jokisuuntien ja Kaipolantien varsille.
 
Lisätietoa
Lauri Kuusanmäki, Jämsäläisen talonpoikaismahdin vaiheita. Keski-Suomea ja keskisuomalaisia II. 1951.

Kerttu Itkonen, Jämsäläisiä empirerakennuksia. Suomen Museo 1968.

Keijo K. Kulha, Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Vanhan Jämsän historiatoimikunta 1975.

Auli Patjas, Jämsän rakennusperintö. Jämsän kaupunki 1982.

Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet. Keski-Suomen liitto, julkaisu B61, 1996.

Jämsän jokilaakson kulttuuriympäristö. Täydennysinventointi. Keski-Suomen museo 1997.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa. Keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009