Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Sastamala Pirkanmaa

Tyrvään vanhan kirkon maisema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Tyrvään vanhan kirkon maisema
Kuvaus
Vanhan Ylä-Satakunnan ja Kokemäen joen varren keskiaikaisen asutuksen ydinalueella Rautaveteen pistävä Tyrvään Kirkkoniemi ja sen tyveen sijoittuneet harmaakivikirkko ja rakenteeltaan tiiviinä säilynyt Kallialan ryhmäkylä ympäröivine peltomaisemineen muodostavat maisemallisen ja historiallisen kiinnekohdan Rautaveden länsirannan kulttuurimaisemassa.

Pyhälle Olaville omistettu myöhäiskeskiaikainen kirkko sijaitsee Rautaveteen loivasti laskeutuvalla kallioniemekkeellä, joka on kirkon rakentamisaikaan ollut saari. Kirkon länsipäädyssä on satakuntalaisille kirkoille luonteenomaista kulmatiilinauhoista sommiteltua, porrastettua koristelukuviointia, itäpäädyn tiilikoristelun keskeisenä aiheena on neljästä pyöreästä ruusukomerosta koottu ristimäinen sommitelma.

Vanhankirkonniemen tyvessä oleva Kallialan ryhmäkylä on säilyttänyt keskiaikaisen sijaintinsa. Vanhoilla kylätonteilla sijaitsevien kantatilojen rakennuskanta muodostaa tiiviitä ryhmiä, joiden välitse kylätie kiertää. Rautaveteen laskevat pellot, laidunmaat ja hakamaat kehystävät kylää.

Tyrvään vanhan kirkon maisema on osa valtakunnallisesti arvokasta Karkku-Tyrvää -maisema-aluetta.
 
Historia
Rautaveden rantojen vahvaan asutukseen jo esihistoriallisella ajalla viittaavat lukuisat kivi- ja rautakauden muinaisjäännökset. Kallialan kylä on saanut pysyvän asutuksen keskiajalla. Kylän tiivis rakenne säilyi, vaikka isojaon jälkeen osa taloista siirtyi kyläpellon laidalla olevalle mäkialueelle.

Esihistorialliselle kulttipaikalle 1500-luvun alussa rakennettu ja Pyhälle Olaville pyhitetty kirkko jäi käytöstä 1855 uuden kirkon valmistuessa Vammaskosken partaalle. Kirkon käyttö alkoi uudelleen 1960-luvulla, jolloin kirkosta tuli suosittu vihkipaikka. Tuhopoltto hävitti kirkon puurakenteet ja 1700-luvulta peräisin olleen kiinteän sisustuksen syyskuussa 1997. Kirkko palautettiin ulkohahmoltaan paloa edeltäneeseen asuunsa vuoden 2000 aikana ja vihittiin uudelleen käyttöön 2003. Alttarin, saarnatuolin ja lehtereiden maalaukset toteuttivat 2005-2009 Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen vanhojen aiheiden pohjalta.
 
Lisätietoa
Vammalan ja Mouhijärven kulttuuriympäristöjen maisemanhoitosuunnitelma. Suunnittelukeskus, Tampere 2000.

Mirkka Niemi, Tyrvään Pyhän Olavin kirkonseudun maisemasuunnitelma 2003.

Jari Heiskanen, Vammala, Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön inventointi. Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö 2003.

Markus Hiekkanen, Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1117. 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kirkko; kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Tyrvään keskiaikainen kivikirkko ja osa Kallialan kylää. Hannu Vallas 1996
Tyrvään keskiaikainen kivikirkko ja osa Kallialan kylää. Hannu Vallas 1996.
Tyrvään vanha kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 SpottingHistory 2012
Tyrvään vanha kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 SpottingHistory 2012.
Kallialan kylä Tyrvään vanhalta kirkolta katsottuna. Jari Heiskanen 2007
Kallialan kylä Tyrvään vanhalta kirkolta katsottuna. Jari Heiskanen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009