Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Eura Satakunta

Nuoranteen talot

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Nuoranteen talot
Kuvaus
Ylivahenkylän Yli-Nuoranteen ja Ali-Nuoranteen 1800-luvulta periytyvät talot muodostavat vaikuttavan porttiaiheen vanhaan kirkonkylään konkreettisena muistomerkkinä vauraan satakuntalaisen maanviljelyskulttuurin yhä harvinaisemmaksi muuttuneesta perinteisestä rakennuskannasta.

Euran kirkonkylän halki kulkeva raitti, joka seurailee Eurajokea, on säilyttänyt linjauksensa, vaikka sen varrella on rakennuskanta osin uusiutunut. Raitin eteläpäässä, Isovahenkylässä, on tielinjassa kiinni kaksi vanhaa talonpoikaistaloa, poikkeuksellisen pitkä Ali-Nuoranne sekä Yli-Nuoranne.

Ali-Nuoranteen pitkä päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta, vanhempi osa ilmeisesti 1720-luvulta. Raitin varrella on kolme aittaa. Yli-Nuoranteen päärakennus on ilmeisesti 1800-luvun keskivaiheilta. Yli-Nuoranteen puutarhassa on viikinkiaikainen kalmisto.
 
Historia
Eurajoen varrella olevat Vahen ja Nuoranteen kylät asutettiin keskiajalla. 1560-luvulla Vahen kylässä oli kaksi taloa ja Nuoranteen kylässä yhdeksän. Nuoranteen talot, jotka olivat olleet olemassa 1600-luvulla, ostettiin perintötiloiksi 1757, jolloin Yli-Nuoranne, Ali-Nuoranne olivat Iso-Vahen yhteydessä. Iso-Vahesta erotettiin 1762 perintötilaksi vielä Vähä-Vahe.
 
Lisätietoa
Lauri Putkonen, Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa. Satakunnan seutukaavaliitto 1979.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  muinaisjäännös; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009