Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Huittinen Satakunta

Raijalan kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Raijalan kylä
Kuvaus
Raijala on keskiaikaisperäinen kylä, jonka talot ovat keskittyneet vanhalle kylätontille. Se on edustava esimerkki satakuntalaisesta Kokemäenjokilaakson maatalouskylästä ja -maisemasta, jolle kylätontin pohjoispuolella oleva, 1800-luvulta alkaen kuivatettu Raijalan järvi antaa historiallisen lisäperspektiivin.

Raijalan kylän talot ovat keskittyneet Huittisista Poriin vievän vanhan maantien varrella olevalle kylätontille. Kylän länsipuolella maantien varrella olevat asuinpaikat ovat olleet käytössä jo 1700-luvulla. Uusi Helsinki-Pori -valtatie erottaa nykyisin tilakeskukset peltomaisemastaan, joka laajana levittäytyy pohjoiseen Raijalanojan molemmin puolin.

Kylän huomattavimpia yksittäisiä kohteita ovat Mattilan, Heikkilän, Uusi-Perttulan, Kylä-Laurilan ja Pelto-Laurilan talonpoikaiset rakennusryhmät hyvin hoidettuine rakennuksineen ja piha-alueineen. Päärakennukset ovat pääosin 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alun asussa, mikä kuvastaa tuolloin tapahtunutta talonpoikien vaurastumista. Kylässä on säilynyt tilojen lisäksi mökkiasutusta. Kylän koulurakennus on valmistunut 1900.
 
Historia
Raijalan kylä on varhaiskeskiaikainen. 1560-luvulla kylässä oli viisi taloa. Kylä sijaitsi erillään muusta Kokemäenjokivarren asutuksesta.

Kylän halki Huittisista Poriin vienyt tie oli käytössä jo 1700-luvulla. Kokemäenjokeen laskevan Kohijoen yläjuoksulla oli kylän mylly. Kylän pellot olivat 1700-luvulla kylän ympäristössä, ja eteläpuolella oli jo laaja peltoaukea.

Viljelysmaita lisätiin kuivattamalla kylän pohjoispuolella ollut Raijalan järvi. Kuivatustyöt aloitettiin 1800-luvulla. Vesistötoimikunta antoi 1939 päätöksen Raijalan järviniityn pengerryksestä. Alueen viljelykäyttö alkoi 1942.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla, kyläluettelot ja kartasto. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja N:o 4. Helsinki 1973.

Timo Alanen ja Saulo Kepsu (toim.), Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. SKS 505, Tampere 1989.

Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Raijalan kylän asutusta Huittisissa. Timo-Pekka Heima 2007
Raijalan kylän asutusta Huittisissa. Timo-Pekka Heima 2007.
Kylätie ja viljelysmaisemaa Raijalan kylässä. Timo-Pekka Heima 2007
Kylätie ja viljelysmaisemaa Raijalan kylässä. Timo-Pekka Heima 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009