Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Merikarvia Satakunta

Köörtilän kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Köörtilän kylä
Kuvaus
Köörtilä on yksi Satakunnan sahatoiminnalla, laivanrakennuksella ja purjehduksella vaurastuneista rantakylistä. Kylän kulttuurihistoriallinen merkitys perustuu tiheään kylärakenteeseen, kyläkeskustan talonpoikaistaloihin ja Katavakaupungin pienasutukseen, joissa kuvastuu kylän sosiaalinen hierarkia.

Kylän keskus, jossa sijaitsevat Räbbin, Tommilan, Vanhatalon, Honkalan, Ala-Mikkolan ja Mobergin talot, on vanhan Pori-maantien varrella tiheänä rykelmänä. Perinteistä rakennuskantaa on vaurailla talonpoikaistiloilla varsin paljon. Honkalan talon päärakennukseen kuuluu "siikaislainen" kuisti.

Kylästä meren rantaan johtavan tien äärellä on mäkitupalaisten ja torpparien asuttama Katavakaupunki, jonka rakennuskanta on hyvin pienimuotoista. Tie päättyy kylän yhteiseen kalasatamaan, Kiffeliin.
 
Historia
Köörtilä on muodostunut 1300-luvulla. Uuden ajan alkupuolella, 1560-luvulla, Köörtilässä oli kolme taloa vähäisen merenlahteen laskevan Isojärvenojan varrella.
 
Lisätietoa
Martti Santavuori, Merikarvian historia 1900-luvulle. Vammala 1961.

Suomen asutus 1560-luvulla, kyläluettelot ja kartasto. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja N:o 4. Helsinki 1973.

Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa. Satakunnan seutukaavaliitto A:120 1979.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; piensatama; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009