Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pori Satakunta

Söörmarkun kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Söörmarkun kylä
Kuvaus
Söörmarkun korkeatasoinen rakennuskanta, lehtevät pihapiirit, vanha tielinjaus ja jokilaakson pellot muodostavat erinomaisen edustavan talonpoikaisen agraariympäristön. Talonpoikaistalojen etelä- ja pohjoispuolisilla rinteillä on pienasutusta, ja kylässä on nähtävillä asutuksen sosiaalinen kerrostuneisuus.

Söörmarkun kylän viljelykset ovat Söörmarkunjoen kapeassa painanteessa ja kylän talot Anttila, Mattila, Valli, Linti, Kartano ja Kuuri ovat jokilaaksoa seuraavan mutkittelevan maantien varrella tiheänä ryhmänä. Useilla tiloilla on 1800-luvun loppupuolelta oleva päärakennus, joka on vuorattu uusrenessanssityyliin.
 
Historia
Söörmarkunjoen varrella oleva Söörmarkku on asutettu keskiajalla, jolloin kylän läpi kulkeva tieyhteys oli osa Ulvilan ja Rauman välistä maantietä. 1560-luvulla Söörmarkun (Södermark) kylässä oli yhdeksän taloa. Vanhin asutus on ollut ruotsinkielistä.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Satakunnan rakennusperintö. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Anneli ja Lauri Björkqvist, Noormarkun rakennuskulttuuria. Tammisaari 1993.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.

Maarit Grahn ja Anna Sivula (toim.), Noormarkun historiaa: erämaasta eletyksi paikaksi. Noormarkun kunta 2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; kylä; talonpoikaistalo; tie; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009