Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Rauma Satakunta

Anttilan ja Voiluodon kylät

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Anttilan ja Voiluodon kylät
Kuvaus
Anttilan ja Voiluodon vierekkäin sijaitsevat kylät ovat esimerkki rannikon kyläasutuksesta, jossa talot ovat erillään toisistaan kallioisilla kumpareilla ja pienet peltoalat ympäröivät entisiä saaria. Rannikolle keskiajalla perustetut kylät ovat jääneet maankohoamisen seurauksena kauemmaksi merenrannasta.

Anttilan ja Voiluodon kylät ovat sijoittuneet Kaljasjoen varrelle lähelle Voiluodonlahden pohjukkaa. Kyläkeskustan lisäksi asutus on levinnyt raitin varsille ja peltojen kallioisille laidoille. Kylien maisemaan on vaikuttanut uudisrakentaminen viime vuosina.

Anttilan tiheämmän kyläkeskuksen muodostavat Väärän, Kollasen ja Gustafsonin talot. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt kylän laidalla olevien Uusimaan, Köymärin, Seikolan, Impolan ja Rauvolan tiloilla. Kylän torppariasutuksesta ovat muistona Jalon ja Sandbergin torpat kyläraitin varrella. Kylien yhteinen keskusta kouluineen ja kauppoineen on Voiluodon puolella. Raitin varrella olevat Jalon ja Sandbergin torpat edustavat kylän pienasutusta.

Paikallisteiden risteyksessä sijaitseva Voiluodon tiiviin kyläkeskuksen muodostavat Yrjölän, Hakunin ja Hallion tilat. Maantien varressa on mm. kaupparakennus ja kansakoulu, joka valmistui 1910-luvulla. Kaljasjoen yli vie yksiaukkoinen kivisilta.
 
Historia
Merenlahden pohjukkaan ja Kaljasjoen varrelle keskittyneet Anttilan ja Voiluodon kylät asutettiin jo keskiajalla. Uuden ajan alkupuolella, 1560-luvulla, Anttilassa oli jo kymmenen taloa ja Voiluodossa kahdeksan.

Anttilan kylässä Väärän pitkän asuinrakennuksen toinen pää on 1700-luvulta. Kollasen päärakennus on 1860-luvulta. Impolassa on kaksi asuinrakennusta ja mamsellityyppinen tuulimylly. Uusimaan päärakennuksen vuoraus on uusrenessanssityylinen.

Voiluodon kylässä Yrjälän punamullattu paritupatyyppinen päärakennus rakennettiin 1880. Hakunin päärakennus valmistui 1906. Hallion vanhempi asuinrakennus on 1700-luvulta.
 
Lisätietoa
Rauman mlk rakennuskulttuuriselvitys II. Anttila, Voiluoto, Vermuntila, Sorkka. Rauman mlk kaavoitus- ja mittaustoimisto 1988.

Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009