Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Rauma Satakunta

Sorkan kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Sorkan kylä
Kuvaus
Sorkan kylä edustaa Satakunnan rannikolle varhaiskeskiajalla muodostunutta asutusta. Rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja tiiviin kokonaisuuden alavien peltojen ja jyrkästi nousevien kallioiden taitekohtaan.

Kylä sijaitsee Sorkanperän lahteen laskevan Hiuknummenojan ja Raumalle vievän vanhan maantien varrella. Kylän peltomaisema muodostaa kapean vyöhykkeen suurien kalliomäkien välissä, Hiuknummenojan varrella.

Kuusiston, Kylänpään, Nissilän, Juson ja Ala-Heinilän tiloilla on säilynyt perinteistä rakennuskantaa, joka muodostaa rakennustavaltaan yhtenäisen ja tiiviin kokonaisuuden. Rakennuksia on myöhemmin laajennettu. Sosiaalista kerrostumaa kyläasutukseen tuovat huvilanmallinen Alppirinne ja Mäkilän ja Tuomolan mäkitupa-asumukset.
 
Historia
Sorkan kylän asuttaminen tapahtui varhaiskeskiajalla, jolloin kylä sijaitsi vielä kapean merenlahden pohjukassa. 1560-luvulla kylässä oli kaksitoista taloa. Osa Hiuknummenojan varrella olevista pelloista oli vielä 1900-luvun alussa meren peitossa. Sorkan alakoulu valmistui 1887 ja yläkoulu 1900-luvun alkupuolella.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Rauman mlk, rakennuskulttuuriselvitys I. Sorkka, Unaja. Rauman mlk kaavoitus- ja mittaustoimisto 1986.

Rauman mlk, rakennuskulttuuriselvitys II. Anttila, Voiluoto, Vermuntila, Sorkka. Rauman mlk kaavoitus- ja mittaustoimisto 1988.

Satakunnan rakennusperintö, Satakunnan seutukaavalaitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009