Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Maalahti Pohjanmaa

Brännon kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Brännon kylä
Kuvaus
Brännon kylä on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, erittäin tiiviistä kylärakenteesta.

Bränno on osa Maalahden toisen pääkylän Yttermalaxin asutusta, jossa asutus on ryhmittynyt Maalahdenjoen laaksoon useiksi tiheiksi taloryhmiksi. Maalahden kirkolta jokisuuhun kulkeva tieyhteys, johon kiinni pihapiirit on rakennettu, noudattaa viimeistään 1700-luvulla muodostunutta linjausta. Edustava ja hyvin säilynyt Alskogin taloryhmä sijoittuu Maalahdenjoen länsirantaa kulkevan maantien voimakkaaseen mutkaan. Talon pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, kaksi talousrakennusriviä talleineen, navetta, riihi ja kaksi pienempää ulkorakennusta. Päärakennus on muutettu yksinäistuvasta 1800-luvun lopulla parituvaksi.

Bränno on osa valtakunnallisesti merkittävää Övermalax - Åminne -maisema-aluetta.
 
Historia
Maalahden asutuksen painopiste sijoittui Maalahdenjoen halkoman peltolaakson alueelle. Yttermalaxin kylässä, josta Bränno on osa, oli 1560-luvulla 26 taloa. Isojako suoritettiin Yttermalaxin alueella 1760-1780-luvulla ja uusjako valmistui 1920. Tuolloin kylän 237:stä talosta 110 eli 46,4 % siirrettiin.
 
Lisätietoa
Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och hushållning i södra delen av Österbottens svenskbygd. Helsingfors 1935.

Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Malax historia. Del 1. Malax kommun 2007.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Ahlskogin tilakeskuksen rakennuskantaa Brännon kylässä. Tuija Mikkonen 2007
Ahlskogin tilakeskuksen rakennuskantaa Brännon kylässä. Tuija Mikkonen 2007.
Ahlskogin tilakeskuksen maatalousrakennuksia Brännon kylässä. Tuija Mikkonen 2007
Ahlskogin tilakeskuksen maatalousrakennuksia Brännon kylässä. Tuija Mikkonen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009