Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vöyri Pohjanmaa

Rekipellon kyläasutus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Rekipellon kyläasutus
Kuvaus
Rekipelto on erinomainen esimerkki pohjalaisesta kylärakenteesta jokivartta seuraavan tien varressa ja talonpoikaisesta rakennustraditiosta kaksivooninkisine pohjalaistaloineen.

Rekipelto on Vöyrin suurin kylä vauraalla jokilaakson viljelyseudulla. Kylän talouskeskukset ja kyläkoulu ovat sijoittuneet Vöyrijoen laajaan maisemaan Vöyriltä Isoonkyröön johtavan maantien varrelle. Kylä on menettänyt osan tiheästi sijainneesta historiallisesta rakennuskannastaan.

Rekipelto on osa Vöyrinjoen valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Kyrön pitäjään kuuluneessa Rekipellon kylässä oli 20 taloa 1560-luvun lopulla. Ennen isoajakoa Rekipelto muodostui kolmesta osasta: Leistos, Storby ja Pörnullbacken. Uusjako toteutettiin 1930 ja se muutti radikaalisti kylän vanhan rakenteen ja viljelyolosuhteet. Tuolloin noin 50% taloista siirrettiin kylätihentymästä pois.
 
Lisätietoa
Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1-2. Vörå kommun 1962-1963.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007.
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007.
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007
Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta. Maria Kurtén 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009