Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vaasa Pohjanmaa

Höstveden raitti

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Höstveden raitti
Kuvaus
Höstveden raitin rakennuskanta, Klockar-, Lassas- ja Sabbelsbackenin maatilat ja Högbackenin pienasumukset ja niiden sijoittuminen kuvastavat maatalousyhteisön sosiaalista hierarkiaa.

Höstveden kylä on Vaasasta Vähäänkyröön johtavan vanhan maantien varrella. Kylän kalliomäelle noustaan Grundfjärdenin peltoalangon jälkeen. Raitin molemmin puolin on mielenkiintoinen rykelmä Högbackenin taloja, pieniä asuinrakennuksia pienillä kivikkoisilla tonteillaan.

Niiden itäpuolella raitin varrella ovat talonpoikaiset pihapiirit Klockarbackenilla, Lassasbackenilla ja Sabbelsbackenilla. Yksi kylän kantatiloista on 1883 valmistuneen Seinäjoki-Vaasa -radan eteläpuolella.

Asutut mäet ovat kivisiä saarekkeita, jotka nousevat ympäröivästä viljelysmaisemasta. Mäkien läheisyydessä on pieniä peltoja. Kyläasutuksen länsipuolella on viljelyyn kuivatettu entinen merenlahti Grundfjärden.
 
Historia
Mustasaaren pitäjään kuulunut Höstvesi mainittiin kirjallisissa lähteissä ensi kerran 1400-luvulla (Höstevesi 1410, Heewestawesi 1498). Kylä sijaitsi Korsholman hallintokeskuksen vieressä. Kylän maaton Högbackenilla asunut väestö saattoi kulkea töihin kaupunkiin, joka vaikutti kylän sosiaaliseen rakenteeseen ja kulttuurimaisemaan.

Isojako toimitettiin Höstveden kylässä vuoden 1770 tienoilla. Tuolloin kylässä oli neljä taloa: Munk, Sabbel, Berg ja Klockars.

Keskiajalta Mustasaareen kuulunut kylä liitettiin Vaasaan 1973.
 
Lisätietoa
K.V. Åkerblom, Korsholms historia I-II. Vasa 1941, 1956.

Armas Luukko, Vaasan historia I. Vaasa, 1971.

Kaarlo Viljanen, Hannu Vuolteenaho, Vaasan kaupungin rakennusperinneselvitys. Vaasan kaupunkisuunnitteluvirasto. Vaasa 1986.

Pihapiiri. Rakennuspeprinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Pohjanmaan taidetoimikunta 2000.

Vår hembygd Vasa - Sundom. 2004.

Annika Harjula, Vaasan inventointi 2007. Pohjanmaan museo. Länsi-Suomen ympäristökeskus KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Asutusta Höstveden raitin varressa. Maria Kurtén 2007
Asutusta Höstveden raitin varressa. Maria Kurtén 2007.
Pihapiiri Höstveden raitin varressa. Maria Kurtén 2007
Pihapiiri Höstveden raitin varressa. Maria Kurtén 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009