Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Veteli Keski-Pohjanmaa

Vetelin kirkonseutu

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Vetelin kirkonseutu
Kuvaus
Vetelin kirkonseutu 1800-luvun alkupuolen empirekirkkoineen, hautausmaineen, Perhonjokivartta seurailevine maanteineen ja pohjalaistaloineen muodostaa 1800-luvun Pohjanmaalle tyypillisen jokivarsiasutuksen ydinaluetta kuvastavan hyvin säilyneen kokonaisuuden.

Vetelin kirkko sijaitsee Perhonjoen laaksossa, Torpan kyläraitin pohjoispäässä. Heikki Kuorikosken johdolla rakennettu, Intendentinkonttorin suunnittelema tasavartinen keskeiskirkko on järjestyksessään seurakunnan kolmas. Empirekirkon attikan yllä kohoaa lyhtyyn päättyvä kupoli. Sakaroiden päässä on päätykolmiot, pieniruutuiset ikkunat ovat tasapäätteiset. Viereinen, erillinen kolmikerroksinen kellotapuli on Jaakko Kuorikosken rakentama. Kirkkomaata ympäröi kiviaita.

Kirkon pohjoispuolella raitin varrella ovat Hyypän ja Läspän talot, jotka ovat hyvin säilyneitä pohjalaistaloja. Hyypän päärakennus vuodelta 1795 on sivukamarillista rakennustyyppiä, jonka esiintymisalue keskittyy Keski-Pohjalanmaalle. Läspän talo vuodelta 1836 on seudulla harvinainen täyskaksivooninkinen.

Jokivartta seuraileva raitti on pääosin 1800-luvun loppupuolella rakennettua Veteli-Vimpeli –tietä. Se on säilyttänyt vanhan linjauksensa ja on pitkältä osuudelta koivurivien reunustama.
 
Historia
Perhonjoen yläjuoksulle muodostui vakituista asutusta 1540-luvulla, ja Veteli perustettiin Kokkolan kappeliksi Yliveteli-nimisenä 1639. Ensimmäinen kappelikirkko rakennettiin 1639, ja toinen 1679. Itsenäiseksi seurakunnaksi Veteli muodostettiin 1860.

Nykyinen kirkko rakennettiin Heikki Kuorikosken johdolla 1838-1839. Piirustukset oli suunniteltu C.L. Engelin ja A.W. Arppen toimesta Intendentinkonttorissa 1833. Kellotapuli valmistui 1859. Kirkko rakennettiin pitäjän pohjoisosaan Vetelinkylään, mutta vielä 1920-1930-luvun taitteessa kirkon korjauksen yhteydessä suunniteltiin kirkon ja kellotapulin siirtoa 15 kilometrin päähän Räyrinkiin.
 
Lisätietoa
Heikki Junnila, Perhonjokilaakson historia: Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin historia 1860-luvulta 1980-luvulle. Perhonjokilaakson kunnat. Keski-Pohjanmaan historiasarja 6. 1987.

Saini Heikkuri-Alborzi, Pirjo Niemi, Arvokkaat kulttuurimaisemat Keski-Pohjanmaan jokilaaksoissa. Vaasan seutukaavaliitto 1993.

Risto Känsälä, Maankuulut Kuorikosket - kirkonrakentajien suku ja toiminta. Kuorikosket puukirkkojen mestarit. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja KIJ 49, 1998.

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet. Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma Konsultit Oy 2001.

Minna Torppa, Keski-Pohjanmaan inventointi, Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kellotapuli; kirkko; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Vetelin kirkko. Maria Kurtén 2006
Vetelin kirkko. Maria Kurtén 2006.
Vetelin kirkon tapuli. Johanna Forsius 2006
Vetelin kirkon tapuli. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009